Dnes je 19.07.2024, meniny má Dušana.

Ako postupovať pri úmrtí

 

 

Pri úmrtí Vašej blízkej osoby si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovný postup:

 

 

ÚMRTIE NASTALO DOMA

 

1. Bezodkladne kontaktujte lekársku pohotovosť, cez linku tiesňového volania tel.číslo 112 a oznámte im úmrtie. Poverený lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela.

2. Kontaktujte pohrebnú službu (NONSTOP SLUŽBA - 045/673 8451, 0905 434 017) ohľadom prevozu zomrelého.

3. Ďalší postup Vám podľa potrieb a Vašich požiadaviek odporučíme a s Vami dohodneme. Naše služby zahŕňajú komplexné obstaranie pohrebu.

 

 

ÚMRTIE NASTALO V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ ALEBO V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

1. Od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa sociálnych služieb Vám musí byť bezodkladne oznámené úmrtie blízkej osoby.

2. Po tomto oznámení nás môžete ihneď kontaktovať telefonicky (NONSTOP SLUŽBA - 045/673 8451, 0905 434 017), prípadne nás osobne navštíviť v Pohrebnej službe ORCHIDEA ( Dom Sužieb Žiaran, ul.SNP 94, Žiar nad Hronom), kde Vám odporučíme a dohodneme ďalší postup. Naše služby zahŕňajú komplexné obstaranie pohrebu.

 

 

ÚMRTIE NASTALO NA INOM MIESTE (cesta, les), ALEBO SMRŤ NASTALA ZA NEZVYČAJNÝCH OKOLNOSTÍ

 

1. Bezodkladne kontaktovať lekársku pohotovosť, cez linku tiesňového volania tel.číslo 112, príp.políciu tel.číslo 158. Ak nariadi prehliadajúci lekár, príp.vyšetrovateľ PZ pitvu, títo zabezpečia prevoz na náklady ÚDZS, príp.polície.

2. Po tomto oznámení nás môžete ihneď kontaktovať telefonicky (NONSTOP SLUŽBA - 045/673 8451, 0905 434 017), prípadne nás osobne navštíviť v Pohrebnej službe ORCHIDEA ( Dom Sužieb Žiaran, ul.SNP 94, Žiar nad Hronom), kde Vám odporučíme a dohodneme ďalší postup. Naše služby zahŕňajú komplexné obstaranie pohrebu.