Dnes je 26.05.2024, meniny má Dušan.

Naše služby

 

 

Naša ponuka kompletných pohrebných a cintorínskych služieb zahŕňa:

 

PREDAJ TOVARU

 1. RAKVY - bukasové, laminátové, smrekové, topolové, dubové...

 2. DOPLNKY k rakvám - tyly, šerpy, krížiky na rakvu...

 3. POKLOPY na rakvu

 4. KRÍŽE na označenie hrobu

 5. SVIEČKY A KAHANCE - do Domu smútku, do kostola, na hroby...

 6. VENCE - umelé, zo živých kvetov...

 7. KYTICE vypichované na položenie, do ruky - zo živých aj umelých kvetov

 8. KYTICE na rakvu - zo živých kvetov

 9. KVETY do rakvy na vyzdobenie - podľa Vašej požiadavky

10. STUHY, PÁRTE a iné potreby k pohrebu

 

SLUŽBY

 1. PREVOZ ZOMRELÉHO - nepretržite (NONSTOP SLUŽBA - 045/6738451,   0905 434017)

 2. ÚPRAVA ZOMRELÉHO - obliekanie, holenie, líčenie, česanie, konečná úprava v rakve pred vystavením...

 3. KOMPLETNÉ VYBAVENIE MATRIČNÝCH DOKLADOV a iných pohrebných náležitostí

 4. PREVZATIE OSOBNÝCH VECÍ - z nemocnice, domova sociálnej starostlivosti, domova dôchodcov...

 5. VYHLÁSENIE V ROZHLASE - zabezpečenie vyhlásenia o rozlúčke v mestskom (obecnom) rozhlase

 6. TVORBA PÁRTE, ROZNESENIE PÁRTE - podľa požiadaviek

 7. ÚKONY V DOME SMÚTKU pred rozlúčkou

 8. NOSIČI ZOMRELÉHO PRI ROZLÚČKE

 9. VÝKOP HROBU, ZASYPANIE HROBU

10. ÚPRAVA HROBU A JEHO OKOLIA PO ROZLÚČKE,uloženie kvetinových darov

11. DEMONTÁŽ, MONTÁŽ HROBOVÝCH PLATNÍ, odstránenie nadbytočnej zeminy

12. KREMÁCIA - zabezpečenie

13. EXHUMÁCIE

14. FOTOKÓPIE ÚRADNÝCH DOKLADOV, tlač fotografie

15. POTVRDENIE O VYBAVOVANÍ POHREBU, prípadne o účasti na pohrebe pre zamestnávateľa a do školy

16. POTVRDENIE ŽIADOSTI o príspevku na pohreb

17. ODOVZDANIE PREUKAZU ZDRAVOTNÉHO POISTENIA do poisťovni

18. PREVOZY NA PITVY