Dnes je 21.06.2024, meniny má Alojz.

Obchodné podmienky

 

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a objednávateľom-kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená objednávkou kupujúceho a jej potvrdením predávajúcim.

 

 

Predávajúci a užívateľ internetovej stránky www.orchidea-ziar.sk

Miroslav Čakloš - ORCHIDEA

SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovakia (Slovak Republic)

IČO: 41 521 358

DIČ: 1039672370

IČ DPH: SK1039672370

 

 

Objednávateľ - kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva produkt z internetového portálu www.orchidea-ziar.sk

 

Príjemca:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej bude podľa požiadavky objednávateľa a v zmysle objednávky produkt doručený.

 

Produkt:

Produktom sa rozumejú kvety, kytice, alebo iný tovar ponúkaný na internetovom portáli www.orchidea-ziar.sk. Produktom je aj individuálna objednávka -kytica podľa seba.

 

 

Ako objednávať

Objednávať môžete buď s registráciou, alebo bez registrácie.

 

Spôsoby objednávania

Nepretržite - on-line priame objednávanie na tejto web.stránke

- e-mail poštou na adresu info@orchidea-ziar.sk, ak by bolo nefunkčné priame objednávanie

 

Denne  07.30 -17.00 - Telefonicky na +421 45 673 8451, +421 907 886 413, +421 905 331 567

 

Po/Pi:  07.30-16.00,  So:  07.30-12.00 - Osobne na predajni 

 

 

Spôsoby platby

Vyberte si platbu aká Vám vyhovuje.

  • PLATOBNOU KARTOU ONLINE 
  • BANKOVÝM PREVODOM - na účet ČSOB číslo BIC(SWIFT): CEKOSKBX  IBAN: SK98 7500 0000 0040 0210 1591, (Potrebné je uhradenie objednávky do času donášky - pripísanie na účet predávajúceho, prípadne zaslať e-mailom kópiu potvrdenia o zaplatení.)
  • V PREDAJNI (platba v hotovosti alebo platobnou kartou)
  • KURIÉROVI (doručovateľovi) pri prevzatí tovaru (platba v hotovosti).                                                                                                                                              

 

Spôsob doručenia

Spôsob doručenia objednávky je vykonávaný osobne našou firmou.

 

Doručujeme denne na Vami určené miesto doručenia a Vami stanovený čas.

Doručenie vykonávame v pracovné dni v čase od 08.00 - do 17.00 hod.

Doručenie je možné po dohode aj mimo určeného času za poplatok 10,-€ (desať EUR).

Donáška v Žiari nad Hronom je zdarma a je možná ihneď po potvrdení objednávky!!! (Doručenie mimo určeného času tak isto za poplatok 10,-€.)

 

Doručenie do Kremnice a okolia, Handlovej a okolia, Žarnovice a okolia, Novej Bane a okolia, Banskej Štiavnice a okolia a širšieho okolia Žiaru nad Hronom je možné po potvrdení objednávky do 2 hodín! (Pozri mapa obcí a cenník donášok.)

 

Pri väčšej alebo neobvyklej objednávke, môže byť cena donášky mimo ZH dohodou.

 

OSOBNÝ SERVIS - V prípade Vašej požiadavky doručíme prijímateľovi s kytičkou aj darček priamo od Vás, ktorý nám odovzdáte na predajni, alebo ho prevezmeme od Vás na dohodnutom mieste a adrese. Tak isto Vám môžeme zabezpečiť darčekový kôš a pod..

 

Minimálna cena objednávanej kytice, kytíc alebo iného tovaru musí byť spolu 10,-€ (desať EUR), bez ceny donášky.

 

 

Záruka

Ak sú predmetom objednávky kvety alebo iný tovar podliehajúci skaze, predávajúci zodpovedá v súlade s §619 ods.2 zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, iba za tie vady takéhoto tovaru, ktoré existovali v čase jeho prevzatia príjemcom, alebo v čase kedy  predávajúci umožnil príjemcovi nakladať s takýmto tovarom a príjemca tovar neprevzal.

Ak je predmetom objednávky iný tovar ako kvety alebo tovar podliehajúci rýchlej skaze, predávajúci zodpovedá za vady takéhoto tovaru podľa príslušných ustanovení všeobecne právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. 

 

 

Reklamácia

Ak sú predmetom objednávky kvety alebo iný tovar podliehajúci rýchlej skaze, kupujúci je povinný v súlade s §626 ods.2 Občianskeho zákonníka uplatniť práva zo zodpovednosti za vady takéhoto tovaru (práva zo záruky) najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy došlo k jeho prevzatiu príjemcom alebo po dni, kedy predávajúci umožnil príjemcovi nakladať s takýmto tovarom a príjemca tovar neprevzal.

Ak je predmetom objednávky iný tovar ako kvety alebo tovar podliehajúci rýchlej skaze, kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady takéhoto tovaru (práva zo záruka) najneskôr v posledný deň záručnej doby.

 

 

Ochrana osobných údajov

Viď samostatná stránka GDPR - Ochrana osobných údajov (Upravené 24.05.2018)

 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

V Žiari nad Hronom dňa 1.augusta 2020